Boek ‘Vrije Vogels’

In 2015 publiceerden wij het boek ‘Vrije Vogels, dynamiek in de vogelstand van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer’. Het schitterend uitgevoerde boek biedt mooie verhalen over vogels en de mensen die de vogels beschermen in een zeer rijke omgeving. Veel ruimte is er in het boek voor actuele thema’s zoals ganzen rond Schiphol, broedende lepelaars in bomen, meeuwen op daken en de nieuwkomers parkieten en papegaaien. Ook de broedvogels van de duinen, de stad en de polders worden beschreven en natuurlijk krijgen de trekvogels en de vogels rond die Zuidpier aandacht. Het boek eindigt met een compleet overzicht van alle 374 waargenomen vogelsoorten in de regio. Van het boek zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Bel (06-12984385) of mail Johan Stuart voor een exemplaar.

Inkijkexemplaar

Boekgegevens

cover_VWG 1Formaat 22×22 cm en 256 pagina’s. Met veel foto’s, kaartjes, grafieken en tabellen. ISBN/EAN: 978-90-76241-41-8
Prijs was € 20, maar is inmiddels verlaagd tot € 10.