Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Archief

Het archief van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is ondergebracht bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem. In december 2023 wordt dit beschreven en daarna zal het daar voor iedereen toegankelijk. Ruud Vlek uit Amsterdam heeft veel uitzoekwerk verricht om dit mogelijk te maken.

De geschiedenis van onze Vogelwerkgroep staat hier beschreven. Ons blad de Fitis, de voorloper van de Fitis en gepubliceerde rapporten zijn online te raadplegen.

Foto’s

Hieronder afbeeldingen uit het archief van de Vogelwerkgroep.

Cor de Groot

Een van de markante personen van de Vogelwerkgroep was Cor de Groot (1930-2013). Vanaf 1969 organiseerde hij voor de leden excursies en kampjes. Vogels kijken en gezelligheid waren daarbij troef. Zelf reisde hij al vroeg naar allerlei vogelgebieden in Europa. Naast de ganzengebieden in Friesland en de Waddeneilanden waren vooral IJsland, Schotland en Wales bij hem favoriet. Zijn enorme inzet voor de Vogelwerkgroep leidde ertoe dat hij het erelidmaatschap van de vereniging kreeg.