Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Zondag 9 juni | Vogelmeer en Spartelmeer

We verzamelen om 07.00 uur bij het informatiebord van het NP Zuid-Kennemerland op de parkeerplaats Parnassia aan de Parnassiaweg in Overveen voor een rondje Vogelmeer en Spartelmeer. Het voorjaar is op z’n hoogtepunt en veel broedvogels hebben het druk met het voeren van hun jongen. Vogelzang is er gelukkig ook nog steeds te horen, zoals van de Nachtegaal, Grasmus, Braamsluiper en Blauwborst. Op het Vogelmeer zijn de Geoorde Futen aan het baltsen, komen de eerste ruiende ganzen aan en zijn verschillende zwaluwen te bewonderen.

Aanmelden: activiteitencommissie@vwgzkl.nl tussen 19 april – 5 juni.
Excursieleider: Han Buckx; duur excursie: 2,5 – 3 uur. Max. 12 deelnemers.