Zondag 7 februari | Buitenplaats Leyduin

Buitenplaats Leyduin is een mooi wandelgebied met prachtige binnenduinbossen. Woestduin en Vinkenduin zijn onderdeel van het gebied. Naast diverse bosvogels is er een kans op het zien van Sperwer en/of Havik. De Buizerd is ook een vaste bewoner van het gebied. Vertrek om 09:00 uur vanaf de Parkeerplaats Buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, 2114BG Vogelenzang. Aanrijden via de Leidsevaartweg en dan afslaan naar Manpadslaan te Heemstede. Aanmelden uiterlijk dinsdag 2 februari 2021 via dit e-mailadres. Excursieleider: Johan Stuart.

Deze excursie zal alleen doorgaan als de overheids richtlijnen het toelaten om met een groep van 10 personen op pad te gaan.