Verslag van Samen Vogelen in Houtrakkerbeemden en Inlaagpolder

Te veel auto’s op een te kleine parkeerplaats. Dat is de start  van de excursie op de mistige/druilerige eerste zondag van de maand.  Temidden van al dat blik staat Johan Stuart ons op te wachten, deels in de functie van excursieleider maar nu even tijdelijk als verkeersregelaar. Om exact 9.00 uur verruilt hij beide functies en start met een kort college over de aard en omstandigheden van dit gebied en blikt ook naar de mogelijke toekomstige dreigingen van de expansiedrift van het Havenbedrijf van Amsterdam. 

Met onze statieven over de schouder volgen we Johan door het vlakke terrein van de Houtrakkerbeemden. We lopen over voormalige zeebodem. We krijgen inzicht hoe het hier vroeger is geweest, maar ook tips op welk jaargetijde je waar moet zijn en vooral welke vogels je dan kunt zien. Zelfs voor die leden die regelmatig in dit gebied rondstruinen blijkt het nuttige aanvullende info.

Dat Johan ervaring heeft met parkeren in de blubber zagen we bij de start, maar gaande weg de tour verraadt hij ook hoe je een groep vogelaars het beste door natte weilanden loodst. Ervaring met groepen en presenteren spat ervan af. Over spatten gesproken. Het is inmiddels gaan regenen. Toch blijven er waarnemingen uit de groep komen. Hieronder treft u ze aan.

Op het laatste stuk open terrein richting de parkeerplaats hoor ik naast me een medelid licht cynisch uitroepen: “Jeetje, je struikelt hier over de snippen”. Datzelfde lid staat bij de laatste stop verbaast te kijken als hij Johan hoort vertellen over piepers-jassen. Hij denkt aan de Solanum tuberosum beter bekend als de aardappel, maar Johan heeft het over de Anthus pratensis, beter bekend als de graspieper.

Om 11.40 uur is het laatste blik uit de blubber geduwd en is de parkeerplaats weer net zo verlaten als twee uur eerder.  Mooie ochtend , mooie waarnemingen. Johan bedankt!  

Ton Lansdaal (ook de foto’s zijn van Ton)

Waarnemingen: Knobbelzwaan, Bergeend, Smient, Krakeend, Wilde Eend, Slobeend, Kuifeend, Kolgans, Grauwe Gans, Witgat, Watersnip, Waterral, Koperwiek, Winterkoning, Pimpelmees, Gaai, Spreeuw, Torenvalk, Buizerd, Havik, Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Huismus, Roodborst, Heggenmus, Zwarte Kraai, Zilvermeeuw

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA