Zondag 26 april: Oostvaardersplassen

De zon gaat al om 6.15 uur op en veel vogels zijn in die tijd het beste te zien en te horen in de vroege ochtend. Soorten waarop we kans maken: Roerdomp, Grote Zilverreiger (broedend), Zeearend (broedend), Bruine Kiekendief, Porseleinhoen, Blauwborst, Snor en Baardmannetje.
Vertrek om 7:00 uur vanaf het parkeerterrein bij Ikea aan de kant van station Spaarnwoude. Rond 16:00 terug bij Ikea. Reiskosten verrekenen met de chauffeur.Aanmelden uiterlijk drie dagen van tevoren via een mail naar (activiteitencommissie@vwgzkl.nl). Bij aanmelding graag je mobiele nummer doorgeven, ook of je wilt rijden en hoeveel passagiers je kunt meenemen.
Excursieleider: Eef van Huijssteeden