Zondag 19 november: Brouwersdam en omgeving

Foto Sneeuwgors Dennis Klein

In de omgeving van de Brouwersdam heb je de gebieden Kwade Hoek, Prunjepolder, Flauwers Inlagen en Stellendam. In deze tijd van het jaar kun je er leuke soorten zien zoals: Sneeuwgors, IJsgors, Wulp, Drieteenstrandloper, Roodkeelduiker, Steenloper, Paarse Strandloper, Rosse Grutto, Zwarte zee-eend. Verder veel steltlopers, eenden en ganzen. Met geluk de fraaie en schaarse IJseend, Zeekoet en Roodhalsfuut.

Vertrek om 8:00 uur vanaf het parkeerterrein bij Ikea aan de kant van station Spaarnwoude. Rond 17:00 zijn we terug bij Ikea. De reiskosten graag verrekenen met de chauffeur. Aanmelden vanaf 1 november t/m 15 november via activiteitencommissie@vwgzkl.nl. Bij aanmelding graag je mobiel nummer doorgeven, ook of je wilt rijden en hoeveel passagiers je kunt meenemen.
Excursieleider: Eef van Huijssteeden.

Foto Sneeuwgors: Dennis Klein