Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Cetti´s Zanger / Saxifraga-Luc Hoogenstein
Luc Hoogenstein

Zondag 16 juni | Samen vogelen: Zouweboezem

Wandelexcursie in het Natura 2000 Zouweboezem. Ooit werd hier het overtollige water door windmolens geloosd. Samen met het Hoenderwiel en polder Achthoven vormt het één geheel. Het huisvest de grootste Purperreigerkolonie van Nederland. Ook broeden hier de Bruine Kiekendief, Cetti’s zanger, Zwarte Stern en Snor. Blauwborst, Rietgors en Rietzanger kunnen we aantreffen.

Vertrektijd: We vertrekken om 08.00 uur vanaf het parkeerterrein bij IKEA aan de kant van het station Haarlem-Spaarnwoude. Verwachte retourtijd 13:00 uur.
Aanmelden activiteitencommissie@vwgzkl.nl tussen 27 mei -11 juni. Vermeld je mobiele telefoonnummer en of je zelf wilt rijden of meerijdt en hoeveel passagiers. De autokosten worden gedeeld met de chauffeur.

Foto Cetti’s Zanger: Luc Hoogenstein