Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Zeearend / Ton Lansdaal

Zondag 12 mei | Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Het ligt ten oosten van Dordrecht tussen de rivieren de Nieuwe Merwede en de Amer. Sinds enkele jaren broeden hier zowel de Zeearend als de Visarend. In deze tijd van het jaar maken we ook kans op onder meer Roerdomp, Purperreiger, IJsvogel en steltlopers zoals Temmincks Strandloper. Wellicht zien we ook Bevers. We maken enkele wandelingen, onder meer naar vogelkijkpunten.

Aanmelden: activiteitencommissie@vwgzkl.nl tussen 16 april – 7 mei. Verzamelen om 7 uur op het parkeerterrein bij Ikea in Haarlem, bij het station Haarlem Spaarnwoude. Vermeld of je zelf rijdt en hoeveel mensen je mee kan nemen of dat je mee wilt rijden. De autokosten worden gedeeld met de chauffeur. We zijn rond half zes, zes uur terug bij Ikea.

Excursieleider: Eef van Huijssteeden. Max. 20 deelnemers.

Foto Zeearend: Ton Lansdaal