Zeldzame baardgrasmus en erg veel draaihalzen

Het jaarverslag over 2013 van het Vogelringstation Cornelis van Lennep is klaar en is te downloaden onder aan deze pagina. Het station in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat 56 jaar. Het jaar begon roerig met een enorme stroom kramsvogels die door de vorst makkelijk waren te vangen In totaal werden er 1539 geringd. In totaal werden er 11.797 vogels geringd. Tel daar nog eens 1346 controles bij op van vogels die al geringd waren en u begrijpt dat de vrijwilligers van het station een druk jaar hebben gehad. Het was bovendien een bijzonder soortenrijk jaar. In totaal ving men 120 soorten vogels en dat is ruim meer dan de 113 in 2010. Het is verrassend dat in het 56ste jaar van het bestaan van het ringstation nog steeds nieuwe soorten worden gevangen. In 2013 waren dat Baardgrasmus, Kleine Strandloper, Kuifeend en Tafeleend.

Lees alles over de Kramsvogels, de zeldzame Baardgrasmus, de vangst van de Kleine Spotvogel, hoe DNA-onderzoek doet zijn intrede in het ringwerk en het historische verslag van de kraaienkooi op de vuilstort van Bloemendaal aan Zee in 1975-1976.

Op de foto 2 van de 20 draaihalzen die geringd werden. Foto Lars Buckx.

Van Lennep Jaarverslag 2013