Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Zaterdag 9 september: Parnassia en Vogelmeer

Trekvogels zullen de aantrekkingskracht van de vele rijpe bessen in de duinen vaak niet kunnen weerstaan. We lopen richting Vogelmeer en kijken vooral omhoog naar de vogeltrek. Tijdens het rondje Vogelmeer kijken we of de eerste Smienten het heldere water van het duinmeer hebben gevonden. Langs de randen mogelijk Spreeuw, Zanglijster, Zwartkop. 

Aanmelden: t/m 7 september 2023 via activiteitencommissie@vwgzkl.nl
Start: 09:00 uur vanaf parkeerplaats Parnassia, Parnassiaweg 1, 2051 EA Overveen. Betaald parkeren.
Excursieleider: Ton Lansdaal