Ruim 240-duizend vogels geteld tijdens Euro BirdWatch 5 oktober

Wisselende weersomstandigheden zorgden ervoor dat de vogelaars die 5 oktober mee deden aan de internationale vogelteldag weinig vogels te zien kregen. De totaalteller stopte op 241.924 vogels en 187 soorten. Vorig jaar werden bijna 374.000 vogels geteld, ook niet een bijzonder goed jaar. Uit alle verzamelde gegevens zijn wel verschillende conclusies te trekken: de kolganzen zijn er dit jaar vroeg bij en er is sprake van een kruisbekkeninvasie.

Vandaag telden duizenden vogelaars verspreid over het hele land het aantal vogels dat voorbij trok. Vogelbescherming Nederland verzamelde al deze gegevens voor Nederland, de BirdLife partner in Slowakije maakt komende week de balans op voor heel Europa. In 40 landen werd 5 oktober geteld.

Met een zwakke tot matige noordwestelijke wind zijn de omstandigheden voor trek niet ideaal, waardoor er vandaag weinig vogels gezien werden. Dit jaar valt vooral het aantal kolganzen op. Door de rugwind van de afgelopen week in combinatie met de heldere lucht konden de kolganzen grote afstanden afleggen en zijn ze eerder dan verwacht in Nederland aangekomen. Ook is er sprake van een kruisbekkeninvasie. De combinatie van een goed broedseizoen en een voedseltekort in de naaldbossen van Scandinavië zorgen ervoor dat ze al vroeg hier verschijnen. Er werden in totaal bijna 2500 kruisbekken geteld, een record voor de Euro Birdwatch.

De top 10 van Nederland:

1.  Kolgans (23)             68.515
2.  Spreeuw (1)              44.092
3.  Vink (2)                     35.114
4.  Kokmeeuw(5)             9.918
5.  Graspieper (4)            9.200
6. Grauwe gans (5)         8.989
7. Kievit (3)                      8.957
8. Stormmeeuw (16)       4.520
9. Zilvermeeuw (19)        3.155
10. Kruisbek (93)             2.482

De door leden van onze Vogelwerkgroep getelde aantallen vogels op telpost Parnassia en de zeetrek bij Bloemendaal aan Zee vielen ook tegen.