Zaterdag 26 september: Houtrakkerbeemden

De akkers bij de Noorderweg worden omgevormd naar een nieuw natuurgebied. Rond dit gebied gaan wij Samen Vogelen. Met elkaar gaan wij o.a. een bezoek brengen aan de Westhoffplas, Westhoffbos en Noorderbos. Op dit moment is nog niet bekend of er al een bezoek aan het nieuw te vormen natuurgebied mogelijk is. De werkzaamheden aan het gebied lopen mogelijk vertraging op. Tijdens de wandeling is er kans op de volgende soorten: diverse steltlopers en eenden, Lepelaar, Grote- en wellicht zelfs Kleine Zilverreiger, roofvogels en diverse zangvogels. Breng verrekijker en/of scoop mee.

Vertrek om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein Footgolf aan de Noorderweg in Spaarndam t.o. het Groene schip. Verwacht einde van de excursie: 12.00 uur.
Aanmelden uiterlijk donderdag 24 september via een emailbericht en vermeld ook je mobiele nummer.
Excursieleiders: Jacob Bruin en Leo van der Meer.