Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Zaterdag 20 april |De Groene Jonker

In het vogelparadijs De Groene Jonker zijn Blauwborst en Rietzanger veelvuldig te zien en
Snor en Sprinkhaanzanger te horen. Steltlopers als Kemphaan, Witgat en
Groenpootruiter worden regelmatig aangetroffen. Verder is er kans op
Zwarte Stern en Bruine Kiekendief.

Aanmelden: 31 maart – 16 april. Vermeld of je zelf rijdt en hoeveel
mensen je mee kan nemen of dat je mee wilt rijden. De autokosten worden
gedeeld met de chauffeur. Verzamelen: om 06:30 uur op het parkeerterrein
bij Ikea aan de kant van het station Haarlem Spaarnewoude.
Excursieleider: Paul Saager.

Foto: Blauwborst / Peter van de Beek