Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Wisseling voorzitterschap en presentatie meerjarenplan

Tijdens de goedbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 maart 2023 gaf Martijn Korthorst de voorzittershamer door aan Christophe Reijman. Martijn was vanaf 2015 voorzitter van het bestuur en werd hartelijk bedankt voor zijn inzet tijdens al die jaren. Christophe is al langer actief in de Vogelwerkgroep en coördineert onder andere het veldwerk. Hij zal dit ook tijdens zijn voorzitterschap voorlopig nog voortzetten.

Overigens is het bestuur nog op zoek naar twee leden die het bestuur in de komende jaren wil gaan ondersteunen. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Meerjarenplan 2023-2026
Tijdens de ALV werd ook het meerjarenplan 2023 -2026 gepresenteerd. Over het algemeen waren de leden het eens met de voorgenomen plannen. Hier en daar is het plan wat aangepast naar aanleiding van de tijdens de ledenvergadering verkregen input. Het concept van het meerjarenplan kunt u hier inzien. Tot 10 mei is het mogelijk om op het plan te reageren, u kunt uw vragen of opmerkingen sturen naar fitis@vwgzkl.nl. In de bestuursvergadering van 16 mei wordt het meerjarenplan definitief vastgesteld.