Winterse excursie over Elswout

Foto Ralph van der Kooi

Een kleumende IJsvogel was de eerste die zich goed liet zien. De ‘blauwe schicht’ zat stilletjes op een tak boven open water in het sluisje van buitenplaats Elswout. Er dobberden ook wat Meerkoeten en Wilde Eenden, verder was het bijna overal ijs. Daar houden IJsvogels nou juist helemaal niet van. Onze eigen diersoort kan er beter tegen en, hoewel het goed uitkijken was op de be-ijzelde wegen, waren we met twintig vogelaars aanwezig om Samen te Vogelen met hulp van Johan Stuart en Henk Boersbroek.

Elswout lag er prachtig bij in de lage zon. De toppen van de bomen en weilanden wit uitgeslagen van rijp, de beken bevroren en de paden bedekt met een laagje ijs. Maar het wemelde nou niet van de vogels in deze omstandigheden, hoewel je juist kans maakt op soorten die je in Elswout normaal niet zo vaak ziet. En zowaar, dat waren nu de Watersnippen die we vonden bij de waterranden waar kwelwater ijsgroei tegenhoudt. Mooi waren de groepen Koperwieken en ook de Wintertalingen.

Verder zagen we: Kool- en Pimpelmezen, Vinken (we hoorden een Keep), Winterkoningen, Goudhaantjes, Boomkruipers en Boomklevers, Merels, Roodborsten, Gaai, Waterhoentjes, Blauwe Reiger, Houtduiven en Zwarte Kraai. Een eekhoorn hupte voorbij op zoek naar verstopte beukennoten. De Grote Bonte Spechten voelden dat de kortste dag nabij was en roffelden zich vast naar de lente toe.

En toen was deze bijzondere zondagmorgenwandeling opeens voorbij en glibberden we naar huis of naar de koffie. Iemand zuchtte: ‘ik ben blij dat het voor de vogels de laatste ijsdag is’.