Wijziging van ons bankrekeningnummer

Per 1 januari 2019 gaan we over van de ING Bank naar de Triodosbank. Het nieuwe bankrekeningnummer is voortaan NL74 TRIO 0379 4800 69 t.n.v Vogelwerkgroep Zuid Ken. In de mail die u ontvangt van de secretaris voor het betalen van de contributie voor 2019 staat het nieuwe nummer uiteraard ook. Bij de Triodosbank weten we zeker dat ons geld niet geïnvesteerd
wordt in zaken waar we als natuurorganisatie niet achter kunnen staan. We komen met deze wijziging tegemoet aan de wens van veel leden.