Wie wil vogels tellen op wintervoedselakkers in Haarlemmermeer?

In de uitgestrekte Haarlemmermeer wordt door de gemeente en een aantal gemotiveerde akkerbouwers enthousiast gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit. En wij weten natuurlijk allemaal hoe belangrijk dit is voor de vogels.

Greenbase en de Vogelwerkgroep zijn lid van het Platform Groen Haarlemmermeer. BASE staat voor Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven. Greenbase beperkt zich tot de Haarlemmermeer ten zuiden van Nieuw Vennep.

Een aantal akkerbouwers legt wintervoedselakkers aan.  In plaats van oogsten in augustus laten ze  de gewassen, onder andere haver, staan tot maart van het jaar daarop. Voedsel voor de vogels maar ook een veilige schuilplaats. De gemeente compenseert de deelnemende boeren financieel voor het verlies aan inkomsten. Hoe meer agrariërs mee gaan doen, hoe beter voor de vogels.

Het plan is een aantal wintervoedselakkers te gaan monitoren.  Vanaf september tot maart gaan we een aantal keren de voedselakkers door te kijken welke vogels in welke aantallen gebruik maken van deze voedsel- en schuilmogelijkheid.  Leuk om te weten voor ons, maar ook nuttig om met concrete resultaten de nog niet deelnemende akkerbouwers te motiveren om zelf ook een wintervoedselakker aan te leggen.

Oproep

We zoeken dus een aantal vrijwilligers die deze winter een paar keer alleen of samen een akker willen tellen op vogels. Belangstelling? Reacties zijn welkom naar Anneke Welsch (annekewelsch@quicknet.nl)  of 06 22777860.