Wie wil Patrijzen in de Haarlemmermeer tellen?

Patrijzen hebben het heel moeilijk en bijna overal gaat hun stand achteruit. Mark Kuiper kijkt of hij een beschermingsproject van de grond kan krijgen op het boerenland waar de meeste exemplaren leven. Het project start in 2016. In verband daarmee is hij op zoek naar informatie over het voorkomen van patrijzen in de Haarlemmermeer: wanneer zitten de vogels waar en wat doen ze daar? Het is de bedoeling de knelpunten voor deze soort in kaart te brengen. Vervolgens kunnen er maatregelen genomen worden om die knelpunten op te lossen. Een idee is bijvoorbeeld het inzaaien van stroken akkerland met aantrekkelijke gewassen. Wil je mee doen? Neem dan contact op met Mark Kuiper van NatuurBeleven (mark@natuurbeleven.nl).
73 patrijzen in sneeuw