Wie telt de Aalscholvers op slaapplaatsen

Op 21 oktober is een telling van de Aalscholver- en Grote Zilverreigerslaapplaatsen in Nederland. Bij ons in de regio worden de Grote Zilverreigers geteld, maar de Aalscholvers nog niet. Wie wil een van de volgende slaapplaatsen voor haar of zijn rekening nemen: Binnenliede, Fort benoorden Spaarndam, Vogelmeer in Kennemerduinen, Havengebied IJmuiden, Noordzeekanaal bij Zijkanaal A. De telling is op 21 oktober maar met uitwijkmogelijkheden van 14 t/m 29 oktober. Op dit moment worden er lokaal flinke aantallen gezien van de Grote Zilverreiger. Lokaal zijn er blijkbaar weer veel veldmuizen voorhanden. Sovon is benieuwd hoe de verspreiding en de aantallen zijn op de slaapplaatstelling. Het aantal Aalscholvers lijkt vergelijkbaar met vorig jaar (septembertelling watervogels) maar het is altijd afwachten of we dat nu op de slaapplaatsen ook zien. Tel je Aalscholvers geef dan ook een aantal door van de Grote Zilverreiger (of andersom), ook al is het een nul.

Coördinatie
Voorlopig zal bij Sovon Jan Schoppers de coördinatie op zich nemen. Wil je weten wie welke slaapplaats telt bij jou in de buurt of stel je andere slaapplaatsvragen aan Jan. (jan.schoppers@sovon.nl) of 024 7 410 410.

Foto: Stef van Rijn.