Wie doet mee met nieuwe fotografiewerkgroep?

Putter

Tijdens de lezingen van de Vogelwerkgroep is er altijd veel interesse voor de getoonde foto’s. Ook de fotografiecursus van Chris van Rijswijk in 2011 werd goed bezocht. Ons lid Robert Atkins kwam daarom op het idee om een fotografiewerkgroep op te zetten binnen de Vogelwerkgroep. Het bestuur staat daar achter. Tal van andere Vogelwerkgroepen hebben al zo’n werkgroep. Doel van de fotografiewerkgroep is gezelligheid, elkaars foto’s bekijken en om de eigen vogelfotografie te verbeteren door constructief commentaar van anderen. Beoogd niveau is niet dat van Birdpix, maar meer zoals op waarneming.nl te vinden is.

Het zou mooi zijn om een keer per seizoen (vier keer per jaar) bijeen te komen op een avond. De besproken foto’s zouden later wellicht ook kunnen worden getoond op deze website en eventueel als vast onderdeel in de Fitis.

De vorm van de bijeenkomsten is afhankelijk van de wensen van de leden, maar zou kunnen bestaan uit het bekijken en becommentariëren van elkaars foto’s. Bijvoorbeeld, elke deelnemer neemt twee eigen vogelfoto’s mee uit de regio van het afgelopen kwartaal. De andere deelnemers geven hun commentaar hierop. De deelnemers nemen hun te tonen en bespreken foto’s mee op een usb-stick, of misschien beter, mailen deze van tevoren naar mij zodat ik er een presentatie van kan maken.

Heb je belangstelling? Geef je op!

Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar coördinator Robert Atkins (r.atkins@xs4all.nl)