Westhoffplas wordt uitgebreid met veel nieuwe natuur

Staatsbosbeheer start in week 37 met werkzaamheden voor de uitbreiding van de Westhoffplas die wij ook vaak Houtrakkerbeemden noemen. De werkzaamheden bestaan uit de inrichting van al eerder aangekochte landbouwgronden ten behoeve van het Natuur Netwerk Nederland (de vroegere EHS). Staatsbosbeheer doet dit in opdracht van de provincie Noord-Holland. De natuur die ontstaat sluit aan op de bestaande waarden zoals ondiep (brak) water, moeras en natuurvriendelijke oevers. De rest van het gebied zal zich ontwikkelen tot kruidenrijk grasland.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende maatregelen:

  • Het aanbrengen van tijdelijke duikers in de machinetocht waardoor het transport van grond via de noordelijke schouwpad van deze watergang mogelijk is.
  • Het verbreden van de sloot en graven van een natuurvriendelijke oever aan de kop van de inlaagpolder.
  • Het vergroten en verbeteren van de oevers van de aanwezige poel voor insecten en amfibieën.
  • Uitbreiding van de Westhoffplas.
  • Het plaatsen van een nieuwe stuw voor het waterbeheer van de Westhoffplas.

Er komen geen aanpassingen in het bestaande flexibele peilbeheer. In een latere fase gaan we de watergangen tussen de twee bestaande delen van de Westhoffplas verruimen waardoor er een betere doorstroming van het water komt.