Werkzaamheden rond Westhoffplas zijn gestart

Jamie Jenner, boswachter publiek van Staatsbosbeheer, heeft ons op de hoogte gebracht van de start van de werkzaamheden aan de Westhoffplas. De aannemer is maandag 19 augustus aan het werk gegaan met de oevers van de Westhoffplas. De grond die vrijkomt wordt naar het Groene Schip vervoerd. Het transport zal de Weg Over Kavel 35 kruisen. De uitvoeringsperiode is mede afhankelijk van het weer en zal naar verwachting 2 à 3 maanden in beslag nemen. Aannemer Markus voert de werkzaamheden uit.

Dit is niet het enige. Staatsbosbeheer is nu bezig met het selecteren van een aannemer voor het maken van zilte overstromingsgraslanden in de Houtrakkerbeemden (het deel tussen de Middentocht en Noorderweg). Waarschijnlijk kan hier in september mee gestart worden. Kortom er staat komend najaar nog heel wat op stapel!

Verder geeft Jamie een update van de overige deelprojecten in de Houtrak: “De werkzaamheden in het Noorderbos zijn afgerond. De vrijwilligers van het voedselbos zullen komend najaar nog extra plantdagen houden. Dit najaar start een ondernemer met de bouw van een kleine horecavoorziening boven op het Groene Schip Noord. Ook worden er trappen geplaatst en kunt u naar boven om van het uitzicht te genieten.” De Vogelwerkgroep is heel benieuwd wat dit voor de natuur en vogels in het bijzonder op gaat leveren.

Lees ook dit boswachtersblog. Hieronder het schetsontwerp uit het rapport “Ontwikkeling van zilte overstromingsgraslanden in Houtrak” van advies & ingenieursbureau Ecogroen. Foto rechtsboven is van Tom van Spanje.

Deze foto maakte Tom van Spanje op 26 september 2019. Hier is de doorbraak te zien tussen nieuwe en oude deel.

Deze foto maakte Tom van Spanje op 26 september 2019. Hier is de doorbraak te zien tussen nieuwe en oude deel.