Werkzaamheden PWN rond Vafamil en ‘t Vlakje

Deze winterperiode verricht PWN werkzaamheden aan de natuur in het gebied bij Vafamil en ‘t Vlakje. Deze werkzaamheden vormen het begin van meer maatregelen die PWN ook in 2017 en volgende jaren neemt, om schade die is ontstaan door het neerslaan van stikstof in haar natuurgebieden te herstellen. De Vogelwerkgroep is over de werkzaamheden geïnformeerd. PWN vraagt ook inbreng van de Vogelwerkgroep en haar leden om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren.

Duinen groeien dicht

De aanpak van de ‘vermesting’ is hard nodig want stikstofneerslag van landbouw, industrie en verkeer heeft gezorgd voor teveel voedingsstoffen in de duinen. Door het teveel aan voedingsstoffen zijn duinen dichtgegroeid. Deze groei gaat ten koste van het natuurlijk duinlandschap en de ecologische veerkracht van het gebied. Andere zeldzame plant- en diersoorten hebben het hierdoor moeilijk of verdwijnen zelfs.

Omvormen van naald- naar loofbos

PWN neemt deze winter rond Vafamil en ’t Vlakje, in het oostelijke deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een aantal verschillende maatregelen om het herstel en behoud van het duingebied te bewerkstelligen. PWN vormt door dunnen het naaldbos langzaam om naar een meer natuurlijk bos met ook loofbomen. Een deel van het naaldbos blijft behouden en kan verder uitgroeien. Daarnaast wordt, om het natuurlijk duinlandschap te herstellen, een deel van de dennen bij ‘t Vlakje gekapt. Deze dennen zijn aangeplant en komen oorspronkelijk niet in het duingebied voor. Bij de kapwerkzaamheden verwijderen we ook de strooisellaag. Daardoor komt er nog meer ruimte voor het opnieuw ontstaan van een natuurlijk duinvegetatie.

Meer informatie over de werkzaamheden is hier te vinden.