Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Grutto Foto Joke Huijser-Spekken

Weer minder weidevogels in 2020

Helaas, ook dit jaar was het een slecht jaar voor de weidevogels. Door het extreem droge voorjaar en veel predatie waren de broedresultaten teleurstellend bij alle soorten. Het is niet de enige oorzaak, ook de intensieve landbouw draagt bij. De grutto en de patrijs zijn sinds 1990 met bijna 70% afgenomen. Ook met de scholekster en kievit gaat het niet goed.Voor het gehele verslag wordt verwezen naar de website van Landschap Noord-Holland (https://bit.ly/34s4o2J) waar ook het rapport is te downloaden.