Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Waarnemingenarchief naar waarneming.nl

Binnenkort wordt het digitale waarnemingenarchief van de VWG Zuid-Kennemerland toegevoegd aan de website waarneming.nl. Onze database bevat ruim 80.000 waarnemingen die sinds de jaren tachtig verzameld zijn via speciale waarnemingskaartjes (wie kent ze nog?) en later via de e-mail-kring van de VWG. Ook relevante waarnemingen uit de oude Fitissen en andere tijdschriften zijn ingevoerd. Het wordt een enorme verrijking van de waarnemingen uit ons werkgebied die nu in waarneming.nl zitten. Bovendien worden de waarnemingen nu voor iedereen ontsloten en toegankelijk. Daar zit wel een aspect van privacy aan.

De waarnemingen worden toegevoegd via het VWG ZK account van waarneming.nl, maar de namen van de waarnemers worden daarbij, voor zover bekend en ingevoerd, vermeld. Dus als iemand een selectie maakt van alle waarnemingen van één bepaalde soort, of gebied, worden ook de namen van de waarnemers voor die persoon zichtbaar. Ik ga er vanuit dat de meeste mensen daar geen probleem mee hebben (men geeft waarnemingen in het algemeen zelf actief door voor bijv publicatie in de Fitis of om anderen te informeren). Maar als er toch iemand bezwaar heeft dat zijn of haar naam wordt opgenomen in de database dan graag uiterlijk 26 september dit berichten aan Hans Groot, e-mail beeksma.groot@hetnet.nl . Voor het toevoegen aan waarneming.nl zullen de waarnemingen van die personen geanonimiseerd worden. In de Fitis zal later een artikel verschijnen over het toevoegen van onze waarnemingen aan waarneming.nl