Waarnemingen van Lepelaars gevraagd

Zie je een Lepelaar foerageren of overvliegen, vul dan de waarneming zo nauwkeurig mogelijk in op waarneming.nl. Vooral waarnemingen van half april tot eind juni zijn belangrijk. Dan moeten ze de jongen op het nest voeren. Op plaatsen waar ze veelvuldig foerageren gaan we het waterleven onderzoeken. Zo krijgen we een beeld van de prooien. Nico Jonker (lepelaar@vwgzkl.nl)

Lepelaar 03

Jonge lepelaar. Foto Freek Kamst