Twee uitdagende klussen bij de Vogelwerkgroep

Alles bij de Vogelwerkgroep draait op vrijwilligers. Waarschijnlijk zijn er wel een paar honderd mensen actief. Met allerlei klussen. Organisatie, excursies, cursussen en natuurlijk met de vele vogeltellingen. Er zijn nu enkele klussen waarvoor we nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken. Natuurlijk krijg je hulp en een inwerkperioden. Dus schroom niet!

Lid van de activiteitencommissie

Jarenlang was ze een belangrijke spil in de Activiteitencommissie en heeft ze heel wat leuke excursies georgainiseerd, maar in de zomer van 2019 wil Annet Brouwer haar taak neerleggen. Corrie Berende en Hans Limper zoeken daarom iemand die hen wil helpen met het organiseren van excursies. Excursiebestemmingen zoeken, excursieleider regelen, stukje voor de Fitis en de website schrijven en wel of niet zelf mee gaan. Lijkt het je leuk om daar een jaar aan mee te helpen? Mail dan naar de Activiteitencommissie (activiteitencommissie@vwgzkl.nl).

Organisator van lezingen

De Vogelwerkgroep zoekt iemand voor het organiseren van lezingen in de komende winterperiode. De Vogelwerkgroep streeft naar 2 tot 4 lezingenavonden per jaar. Het is een kwestie van contact leggen met sprekers, zaal reserveren en een tekstje maken voor de Fitis en de website. Er is een lijst van mogelijke sprekers. Heb je belangstelling? Mail naar Martijn Korthorst (martijnkorthorst@hotmail.com).