Vrijwilligers gezocht voor leuke veldklussen

winter

De Veldwerkcommissie van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zoekt hulp voor een aantal leuke veldwerklussen. Er is werk voor doorgewinterde vogelaars maar ook voor mensen die zich beginner noemen.

Samen blokken van de Vogelatlas tellen

te beginnen is er natuurlijk de Vogelatlas. Dit SOVON-project loopt bijna ten einde, maar de Veldwerkcommissie ziet nog wel een taak in de afronding daarvan. Er zijn namelijk nog een paar atlasblokken over in het zuiden van de Haarlemmermeer (ten zuiden van Hoofddorp en in de omgeving Nieuw-Vennep/Abbenes). De Veldwerkcommissie bereidt nu een actie voor om met zoveel mogelijk mensen in de maanden april en mei een scan te doen in de betreffende blokken. De bedoeling is dat de deelnemers aan deze actie alleen of in tweetallen een vierkante kilometer (kilometerhok) voor hun rekening nemen en in dat hok proberen vast te stellen welke vogels daar broeden. Het lijkt ons handig dat op de fiets te doen. We streven ernaar ieder kilometerhok eenmaal in de maand april en eenmaal in de maand mei te bezoeken. Mogelijk kunt u maar één keer; ook dan kunt u zich natuurlijk aanmelden. Natuurlijk zorgt de Veldwerkcommissie voor een formulier met de nodige informatie zoals kaartmateriaal en aanwijzingen.

Broedvogeltelling Caprera

Verder organiseert de veldwerkcommissie een broedvogelinventarisatie op het landgoed Caprera. In verband met beheersmaatregelen en eventueel aanvullende toegangsregels is er behoefte aan actuele gegevens. Het gaat hierbij om het meer drassige deel van het park. De vrijwilligers die aan deze inventarisatie willen meedoen vragen we één of meer keren het park te bezoeken. U wordt ook bij dit onderzoek door de Veldwerkcommissie voorzien van de nodige informatie en aanwijzingen.

Broedvogeltelling Meerwijkplas

Ook de Meerwijkplas heeft onze aandacht. Er is sprake van dat deze plas aangewezen wordt als overloopgebied voor polderwater. Dat kan grote gevolgen hebben voor de (broed-)vogels. We hebben als Vogelwerkgroep geconcludeerd dat het dus wenselijk is dit gebied goed te monitoren. We hebben al wel de beschikking over de gegevens die tijdens de jaarlijks Midwintertelling van watervogels zijn verzameld, maar niet van de vogels die daar broeden. We willen dus ook daar een inventarisatie doen.

Simultaantelling lepelaars rondom kolonie

Tenslotte nog een onderzoek dat niet door de Veldwerkcommissie wordt opgezet. Maar omdat we dit wel erg de moeite waard vinden, vragen we ook graag uw medewerking voor dit project. Dit jaar gaat een groepje aan de slag om de voedselgebieden van de Lepelaars uit de kolonie van De Liede te onderzoeken. Er zal vooral gekeken worden naar de prooidieren zoals visjes en andere waterdieren. Het is dan wel nodig om te weten waar die Lepelaars hun voedsel zoeken. Op 3 mei 2015 is een simultaantelling. Wil je drie uur in de buurt van de kolonie tellen? Doe dan mee. Hier staat meer informatie en kan je je opgeven.

Uw hulp is heel erg welkom. Zeker voor de telling van de Lepelaars, maar ook voor de andere inventarisaties geldt, dat je echt al mee kunt doen, wanneer je jezelf nog als beginner bestempelt. En bovendien: al doende leer je! U doet mee? Fijn!  Graag aanmelden bij Martin Hin (mhin@planet.nl).