Vrijdag 2 oktober Trektelpost Parnassia

In het kader van het Nationaal Trekvogelweekend 2020 bezoeken we de trektelpost Parnassia. We zullen uitleg geven over de vogels die waargenomen worden en over vogeltrek in het algemeen. We bekijken de langstrekkende vogels en proberen die op naam te brengen. Als er weinig trek is, dan maken we een wandeling door de duinen richting Vogelmeer.Start: 8:00 uur.
Verzamelen: Parkeerplaats Parnassia,  Parnassiaweg 1, 2051 EA Overveen bij bord Nationaal Park. Let op, betaald parkeren.
Aanmelden uiterlijk woensdag 30 september via een emailbericht en vermeld ook je mobiele nummer.
Excursieleider: Johan Stuart