Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Dodaars

Vrijdag 14 juni | De Meerwijkplas

De Meerwijkplas is door natuurontwikkeling een interessante plek voor vogels en zeldzame planten geworden. Hier kan je, aan de rand van Schalkwijk, veel zangvogels tegenkomen die hun lied zingen en genieten van de rust die de braamhagen en duindoorn hen bieden. We wandelen een rondje over het wandelpad en hebben dan kans op: Rietgors, Fitis, Koekoek, Zwartkop, Tuinfluiter, Rietzanger, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Roerdomp en wellicht zelfs wel een Nachtegaal. Op de plas zijn vaak veel watervogels te zien, dus met een beetje geluk zien we al de eerste tekenen van pril broedsucces in de vorm van jonge eendjes, Futen of Dodaarzen. Verder zien we waarschijnlijk ook orchideeën.

Aanmelden:activiteitencommissie@vwgzkl.nl tussen 25 mei – 10 juni.
Vertrektijd: 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Molenplas (Waertmolenpad). Excursieleider: Christophe Reijman. Max. 15 deelnemers.