Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vossenraster aangelegd in de Hekslootpolder

Zaterdag 27 februari heeft een groep van 12 vrijwilligers, na instructies van Andries Kamstra, een 200 meter lange vossenraster aangelegd in de Hekslootpolder. Het was prachtig weer. Het werk werd in teams uitgevoerd. Peter Davids had het werk voorbereid. De sleuf waar het gaas 35 cm diep in gaat waardoor de vos er niet onder door kan graven was al gegraven door een loonwerker. Er werden 75 palen geplaatst, gaas gespannen en bevestigd en schrikdraden gespannen. De klus werd in 6 uur geklaard. Boven het gaas worden nog schrikdraden getrokken en op de palen komen ook nog schrikdraden. De foto’s zijn gemaakt door Jan Dirk Bol.