Vogelwerkgroep steunt Rust bij de Kust

De plannen voor Formule 1 en het Circuit Zandvoort staan de laatste tijd volop in de belangstelling van de media. De stichtingen Rust bij de Kust en Duinbehoud volgen de ontwikkelingen bijzonder kritisch. Ook de natuurbeschermingscommissie en het bestuur van de Vogelwerkgroep maken zich zorgen. Het circuit Zandvoort grenst immers direct aan beschermd duingebied (Natura 2000). Formule 1 zal bovendien plaatsvinden midden in het broedseizoen. De hoge en sterk wisselende geluidsbelasting in het duin zal ongetwijfeld tot verstoring van broedvogels leiden. Tot voor kort hebben we ons hier echter niet actief tegenaan bemoeid. Argumenten hierbij waren kort samengevat: Formule 1 zal plaatsvinden binnen de bestaande geluidsvergunning van het circuit en de extra effecten op vogels lijken beperkt/moeilijk aantoonbaar.

Racen tijdens broedseizoen

Door het vasthoudende spitwerk en gerichte verzet van Rust bij de Kust en Duinbehoud is inmiddels duidelijk geworden dat er meer aan de hand is dan ‘alleen’ het buitengewoon hinderlijke/ verstorende geluid van het circuit. Om de Formule 1 mogelijk te maken wil het circuit de grenzen van het Natura 2000-gebied verleggen, een nogal principiële zaak. Tijdens het broedseizoen vinden er ook talloze helikoptervluchten plaats, waardoor de geluidsbelasting nog eens extra toeneemt. Om het evenement en de daarvoor benodigde uitbreiding van het circuit al in 2020 mogelijk te maken moeten de benodigde vergunningen heel snel worden verleend. De indruk bestaat dat het circuit, de provincie en de gemeente daarvoor de grenzen opzoeken van wat wettelijk mogelijk is.

Circuit genst aan beschermd Natura 2000-gebied

Kritische waakhonden die de ontwikkelingen nauwgezet volgen zijn dan ook van bijzonder belang. Het bestuur van de Vogelwerkgroep heeft daarom besloten om ons aan te melden als (passief) ondersteunende organisatie van Rust bij de Kust. Wij zijn daarbij in goed gezelschap van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland die zich op eigen initiatief als zodanig hebben aangemeld. Ons gaat het daarbij nadrukkelijk niet alleen om Formule 1, maar om het kritisch blijven volgen van het circuit in het algemeen. Niet omdat we tegen autoraces zijn, maar omdat het circuit direct genst aan beschermd Natura 2000-gebied. Bescherming van de in Nederland al zo schaarse natuur staat bij ons voorop.