Zuidpier & Sluizencomplex

Landschap en ligging
Ruim drie kilometer vanaf de monding van het Noordzeekanaal strekt de Zuidpier zich uit richting Engeland. Sinds 1993 liggen er een jachthaven en een binnenmeer, het Kennemermeer, op de plaats van de voormalige strandvlakte. Volg in IJmuiden de verkeersborden “Strand Zuidpier/Marina”. Er rijden bussen vanuit Amsterdam en vanuit Haarlem.

Soorten
Voorjaar/zomer: Rotgans, Eider, Zwarte en Grote Zee-eend, steltlopers (o.a.  Zilverplevier, Drieteen-, Bonte Strandloper, Kanoet en Rosse Grutto), Dwergmeeuw en sterns (o.a. Grote Stern en Dwergstern). Najaar: goede kans op diverse zeevogels, met name na storm, waaronder Noordse Stormvogel, Jan-van-Gent, Kleine Strandloper, Rosse Franjepoot, jagers, Drieteenmeeuw, Dwergmeeuw, Zeekoet en (Kleine) Alk. Tijdens trektijd rusten soms verschillende soorten zangvogels tussen de blokken op de Pier.

Winter:  Eider, Middelste Zaagbek, IJseend, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, soms IJsduiker en Kuifaalscholver, Drieteenstrandloper, Paarse Strandloper, Steenloper, Drieteenmeeuw, Grote Burgemeester (ook in de havens en het sluizencomplex), Zeekoet, Alk, Oeverpieper en Sneeuwgors (op het strand). Bij aanhoudende vorst: Topper, Brilduiker, Grote Zaagbek, Nonnetje en Kanoet.

Bijzonderheden
Bij windkracht vijf of meer is het gevaarlijk en verboden de pier voorbij het hek te betreden. De nabij gelegen havens en het sluizencomplex zijn vooral ‘s winters interessant.

DSCN3661