Oranjekom en Vogeleiland

DSCN0685Zoetwaterplas en eiland in de Amsterdamse Waterleidingduinen nabij ingang Oase in (naald)bosrijke omgeving. Vanuit Haarlem te bereiken met bus tussen Haarlem en Den Haag, halte Oase. Vanaf de ingang in westelijke richting de Blauwe Weg volgen. Na ruim 300 meter aan de rechterkant de Oranjekom, een diepliggende waterplas. De weg vervolgen, na één kilometer bij de splitsing rechtdoor, na 100 meter rechts een smal schelpenpaadje volgen, dit komt uit bij de vogelhut tegenover het Vogeleiland.

Soorten

Voorjaar/zomer: Aalscholver, Krakeend, Wintertaling, Boomvalk, Havik, Buizerd en Oeverloper. In het bos spechten, Nachtegaal, Kuifmees, Goudhaan en Goudvink. Winter: Dodaars, Roerdomp, Tafel- en Kuifeend, Krakeend, Wintertaling, Grote Zaagbek, Nonnetje, Brilduiker, Mandarijn­eend, Waterral, IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart. Bij de waterval iets ten zuiden van de Oranjekom (soms) Waterspreeuw.

Bijzonderheden
Geldig toegangsbewijs is vereist, verboden voor honden en fietsen. Ook andere plekken in de AWD zijn een bezoek waard.

Waarnemingen