Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Oranjekom en Vogeleiland

De Oranjekom in de Amsterdamse Waterleidingduinen is een grote plas te midden van bos. Het is de verzamelkom van voorgezuiverd drinkwater, het staat via kanalen in verbinding met de wateren rond het infiltratiegebied. Door de stroming is dit water nooit bevroren. Even verderop in het duin staat een vogelkijkhut bij het Vogeleiland. Beide plekken zijn de moeite waard om te bezoeken.

Uitkijkpunt bij Oranjekom / Erwin Robbertz
Uitkijkpunt bij Oranjekom / Erwin Robbertz

Als je vanaf ingang de Oase de Amsterdamse Waterleidingduinen inloopt, kom je de Oranjekom al snel tegen. De plas ligt vrij diep tussen duinen en bossen. Voor veel mensen zal dit de plek zijn waar ze hun eerste IJsvogel zagen. Het hele jaar door zijn er allerlei watervogels te zien zoals Aalscholvers, Futen, Dodaars en diverse soorten zwem- en duikeenden. Let ook op de vele zangvogels in de bomen en overvliegende roofvogels. Vanaf de Oranjekom loopt het Sprenkelkanaal naar het westen. Deze komt uit bij het Vogeleiland, waar een vogelkijkhut aan de waterrand staat. Vanuit de hut zijn allerlei eenden te zien waaronder in de winter Grote Zaagbekken, Brilduikers en Wintertalingen. Met een beetje geluk vliegt er een IJsvogel langs. Het Vogeleiland kreeg zijn naam toen het nog kaal was, en er allerlei pioniersoorten broedden zoals Visdieven.

Bijzonderheden

Je hebt een toegangsbewijs nodig. Dat is verkrijgbaar via een automaat bij de ingang. Het gebied is verboden voor honden en fietsen is niet toegestaan. Hierdoor is het gebied vrij toegankelijk, ook buiten de paden. In het oude pompgebouw bij de Oranjekom, is nu het bezoekerscentrum gevestigd.

Waarnemingen

Omgeving

De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn maar liefst 3400 ha groot. Het hele gebied is interessant voor vogels, maar de Zwaneplas is zo vogelrijk dat deze extra aandacht verdiend. Ook een doorsteek naar het strand is aan te bevelen. Een deel van het strand is aangewezen als strandreservaat voor vogels en zeehonden. Strandwandelaars kunnen daar via de zeereep wandelen. Een prachtig en soms spectaculair pad!

Bereikbaarheid

Neem de ingang Oase/Oranjekom, Eerste Leijweg 2 te Vogelenzang. Betaald parkeren, fiets gratis. Te bereiken met de bus die tussen Haarlem en Den Haag rijdt. Neem halte Oase. Vanaf de ingang in westelijke richting de Blauwe Weg volgen. Na ruim 300 meter ligt aan de rechterkant de Oranjekom. De weg vervolgen, na één kilometer bij de splitsing rechtdoor, na 100 meter rechts een smal schelpenpaadje volgen, dit komt uit bij de vogelhut tegenover het Vogeleiland.

Beheerder

Waternet is de beheerder van het duingebied.