Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Landje van Gruijters

Negen hectaren groot buitendijks gelegen moerasgebied aan de oevers van Zijkanaal B en het Spaarndamse IJ, ten noorden van Spaarndam. In de winter staat dit gebied grotendeels onder water, in het voorjaar vallen ondiepe plassen deels droog. Met name in de periode maart t/m juni is het gebied interessant. Door het geleidelijk droogvallen ontstaan dan ideale situaties voor steltlopers. Eind februari komen de Kluten en Grutto’s terug uit hun winterverblijven. Het is dan een drukte van belang. In de loop van april worden de eilandjes bezet met broedvogels. Tot in juli is het broeden van Kluten, Visdieven en Kokmeeuwen te volgen. Je kunt de vogels hier opvallend dichtbij bekijken en fotograferen. 

IMG_0437
Vogelaars bij Landje van Gruijters / Erwin Robbertz

Wandelroute
Er is voor de Kennemer Vogeldag 2022 een route ontwikkeld. Download de route op je telefoon en loop als het ware met een gids rond het gebied. De route is 2,7 kilometer lang en je komt ook langs het vogelrijke plekje achter gemaal De Dammers en je ziet de IJsbaan Nova Zembla waar ook veel vogels kunnen zitten. Zeker als er een klein laagje water op de ijsbaan staat.

Omgeving
Ook de gracht rondom Fort benoorden Spaarndam is interessant, er kunnen allerlei soorten eenden zitten en de IJsvogel broedt er vaak. Ernaast ligt de ijsbaan Nova Zembla, die van november tot maart onder water staat. Iets verder strekt zich de grote Hekslootpolder uit. Ook zeker een bezoek waard.

Bereikbaarheid
Vanuit Haarlem de Slaperdijk volgen, vlak voor Spaarndam linksaf. Een bus rijdt van het Delftplein naar Spaarndam. Je kan en wandeling maken van ca. 2 km. rondom het Landje via de Redoute en het Liniepad. Er is parkeergelegenheid.

Waarneming.nl


Beheerder
Leden van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn nauw betrokken bij het beheer van het gebied. Vogelaars en omwonenden hebben in 2017 de Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters opgericht. Deze vrijwilligersgroep is op zoek naar giften om het beheer van het gebied te bekostigen. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Bekijk hun website voor meer informatie.