Kennemermeer

Landschap en ligging
Ondiep meer ten zuiden van de Jachthaven bij de Zuidpier van IJmuiden en ingeklemd tussen de oude en de nieuwe zeereep. Dit meer was oorspronkelijk bedoeld voor recreatie maar is vooral bekend wegens zijn vogelrijkdom. De Kunstenaarsduintjes liggen net ten oosten van de oude zeereep en bestaan uit abelen-, vlier- en duindoorncomplexen met een klein meertje ertussen, vooral zeer interessant voor doortrekkende zangvogels. In IJmuiden de verkeersborden “Strand Zuidpier/Marina” volgen. Er rijdt een bus vanuit Amsterdam en vanuit Haarlem. Vanaf het Kennemermeer zijn de Kunstenaarsduintjes gemakkelijk te bereiken via de oude zeereep.

Soorten
Kennemermeer: Voorjaar/zomer: Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend, Tafeleend, steltlopers (o.a. Kleine en Bontbekplevier, Rosse Grutto, Zilverplevier en Kanoet), Zwartkopmeeuw, Dwergmeeuw, Witte en Rouwkwikstaart, Gele, Engelse en Noordse Kwikstaart. Najaar: Kleine Strandloper, Bokje, Grauwe Franjepoot, Rosse Franjepoot, Grote en Kleine Jager, Geelpootmeeuw, Drieteenmeeuw, Dwergmeeuw en vele overtrekkende en/of tijdelijk verblijvende zangvogels als Gras-, Duin- en Grote Pieper, Ortolaan, IJsgors en Geelgors. Winter: IJseend, Roodhalsfuut, Kuifduiker, Drieteenmeeuw, Zwartkopmeeuw, Grote Burgemeester, Strandleeuwerik, Frater en Sneeuwgors; soms een overwinterende Roodborsttapuit.

Kunstenaarsduintjes (en oude zeereep): Voorjaar/zomer: de kenmerkende duinbroedvogels als Sprinkhaanzanger, Grasmus, Braamsluiper, Roodborsttapuit, Paapje, Nachtegaal en Fitis, maar ook doortrekkers als Tjiftjaf, Bonte Vliegenvanger, Grauwe Vliegenvanger en soms zeldzaamheden als een Grauwe of Roodkopklauwier. Najaar: vele zangvogelsoorten, zoals Grasmus, Braamsluiper, Zwarte en Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Paapje, Bonte Vliegenvanger, Fitis, Tjiftjaf, Goudhaan, en Vuurgoudhaan, en soms zeldzaamheden als Sperwergrasmus, Bladkoning en Kleine Vliegenvanger.

 Waarnemingen

Bijzonderheden
Ook de parkeerplaats bij het Kennemermeer kan interessant zijn voor vogels zoals Tapuit, Graspieper en IJsgors.