Westhoffplas en Houtrakkerbeemden

Dit is een groot gebied met plassen op een kleiige ondergrond. Het is een natuurontwik­kelingsgebied dat in 1995 is aangelegd langs de Ringweg rondom de Inlaag­polder. Deze kleipolder vormde vroeger het buitendijkse gebied voor de Hoge Spaarndammerdijk. Vanuit Haarlem de Slaperdijk naar Spaarndam volgen, daarna de Hoge Spaarndammerdijk op. Voorbij de rijksweg A9 linksaf bij de Morswaal, een plasje als gevolg van een dijkdoorbraak.

Soorten Voorjaar/zomer:

 • Lepelaar
 • Zomertaling
 • Slobeend
 • Havik
 • Bruine Kiekendief
 • Kleine Plevier
 • Zwarte Ruiter
 • Kemphaan
 • Kluut
 • Watersnip
 • Veldleeuwerik
 • Gele Kwikstaart

Soorten Winter:

 • Roerdomp
 • Kleine Zwaan
 • Kolgans
 • Smient
 • Wintertaling
 • Nonnetje

 

Waarnemingen