Heksloot

pm.lepelaar met bek open649hondsbossederDe Heksloot is het veenweidegebied tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. klutenplas 11Ook de Oude-Spaarndammerpolder bij Spaarndam hoort bij dit gebied. Het is goed te overzien vanaf de wegen rondom en vanaf het voetpad door het gebied. Aan dit Assendelvervoetpad staat ook vogelobservatietoren De Steltkluut met uitzicht over de Klutenplas. Er worden gebiedstellingen georganiseerd, waar altijd hulp bij nodig is! Kijk hier maar eens.

 Waarnemingen

Bijzonderheden

Er wordt hard gewerkt om de laatste broedende weidevogels te behouden in de Heksloot. Andries Kamstra en Marcel Slaterus schrijven in dit artikel over 35 jaar weidevogels beschermen en tellen in het gebied.
De Vereniging Behoud de Hekslootpolder waakt over het behoud van de Heksloot en werkt met vrijwilligers aan het beheer van enkele belangrijke delen van het gebied. Klutenplas 3