Heksloot

pm.lepelaar met bek open649hondsbossederDe Heksloot is een graslandgebied (veenweidegebied) tussen Haarlem-Noord en Spaarndam. klutenplas 11Ook de Oude-Spaarndammerpolder bij Spaarndam hoort bij dit gebied. Het is goed te overzien vanaf de wegen rondom en er loopt een half verhard voetpad door het gebied. Aan dit Assendelvervoetpad staat ook vogelobservatietoren De Steltkluut met uitzicht over de Klutenplas. Er worden gebiedstellingen georganiseerd, waar altijd hulp bij nodig is! Kijk hier maar eens.

Soorten Voorjaar/zomer:

 • Lepelaar
 • Bergeend
 • Grauwe gans
 • Visdief
 • Kluut
 • Watersnip
 • Grutto
 • Scholekster
 • Kievit
 • Graspieper
 • Blauwborst

Soorten Winter:

 • Grauwe gans
 • Canadese gans
 • Kolgans
 • Smient
 • Wintertaling

Bijzonderheden

De Vereniging Behoud de Hekslootpolder waakt over het behoud van de polder en voert ook beheerwerkzaamheden uit.Klutenplas 3

Hekslootexcursie 9mei09 JS (1)