Duinmeer in Midden-Herenduin

Landschap en ligging
Gegraven meer met een klein eilandje in het open buitenduin. Het Duinmeer ligt achter de zeereep van Midden-Herenduin, ten noordoosten van de strandovergang van Duin en Kruidberg. Vanuit het westen (strandovergang Duin en Kruidberg) de Zeeweg volgen tot je een bordje vogelkijkhut tegen komt. Of de 2e Dwarsweg of Olmenpad op lopen en daarna linksaf de Koningsweg op. Dan kom je de vogelkijkhut vanzelf tegen. Vanaf de strandovergang van Duin en Kruidberg ga je links het pad op achter de zeereep, met de bocht naar rechts en dan zie je eerst het meer en dan het paadje naar de vogelkijkhut. Het meer is vanuit deze hut goed te overzien.

Soorten
Voorjaar/zomer: Geoorde Fuut, Dodaars, Aalscholver, steltlopers als Oeverloper, Groenpootruiter en Witgat op doortrek, kleine broedkolonie van Zilvermeeuwen. In de omgeving karakteristieke soorten van de buitenduinen zoals Roodborsttapuit, Sprinkhaanzanger, Grasmus en Nachtegaal.

Najaar:  Visarend en steltlopers als Oeverloper en Witgat.

Bijzonderheden
Het gebied is gratis toegankelijk (toegangsregels: op de paden blijven, geen honden mee en alleen fietsen op de zeeweg). Dit vogelkijkpunt is alleen lopend te bereiken. Een bezoek aan het nabijgelegen Cremermeer kan ook de moeite waard zijn zeker nu er eilandjes zijn gecreëerd.