Vogels kijken bij het Vogelmeer

Zoals bijna altijd was het op 14 mei een stralende dag. Met een klein maar gezellig clubje trokken we door de Kennemerduinen van Parnassia naar het Vogelmeer en weer terug. Meteen vielen de overal aanwezige Grasmussen op die bovenin de toppen van struiken zaten te zingen. Soms met een vluchtje erbij. Er was net veel vogeltrek. De leukste waarneming in de droge duinen was een paartje Tapuit. Zou dat toch een broedvogel zijn?
Ook het Vogelmeer was een hoogtepunt met Dodaars (met nest naast de hut), Grote Zilverreiger, opgewonden Knobbelzwanen, Bergeenden, een Witte Kwikstaart (foto rechtsboven) vlakbij en heel veel andere vogels. De Geoorde Futen lieten zich helaas niet zien. In een natte duinvallei zwommen heel veel padden- en/of kikkervisjes.DSCN4196