Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Vogelringers in de AWduinen actiever dan ooit. Jaarverslag 2019

Voor het Vogelringstation AWduinen was 2019 een heel productief jaar. Nog niet eerder in het bestaan van het ringstation zijn er zoveel vogels de netten ingevlogen. Voor het eerst is de magische grens van 10.000 vangsten gepasseerd. Ook het aantal vangdagen is een record. De ringers hebben op ruim 160 ochtenden, 6 avonden en 10 nachten de netten open gehad, waarin gepoogd werd om vogels te ringen. In totaal werden meer dan 5000 uren besteed aan het ringen van vogels en wat daar nog meer bij komt kijken. Alle resultaten worden besproken in het jaarverslag.

Zoönose project

Het resultaat van al dat werk waren ruim 8000 nieuw geringde vogels en ook de controle van ruim 2000 vogels die al een ring hadden. Het soortentotaal was 90. Ook dit jaar hebben de vrijwiligers van het ringstation het CES programma waarbij gekeken wordt naar het broedsucces van vogels volledig kunnen invullen. Verder is het station in 2019 mee gaan doen aan het zoönoseproject van het Vogeltrekstation. Dit richt zich op het verzamelen van informatie over op mensen overdraagbare ziektes die door vogels kunnen worden verspreid.

Jaarverslag 2019 Ringstation AWduinen 2019 4 april