Kennemer Vogeldag doorslaand succes

Een druiligere mottertje in de vroege ochtend brengt twijfel over de opkomst en het slagen van de dag. Ook de met vlagen harde wind laat zijn sporen na: het ringstation besluit om 6.00 uur af te zien van het vangen en ringen van vogels. Maar weer of geen weer, we beginnen standvastig en vastberaden met het opzetten van de kramen en het zetten van warme koppen koffie om handen en gemoed te verwarmen. Langzaam maar zeker verandert het forteiland in een gezellig ogend tafereel waar bezoekers zich straks op allerlei manieren over onze vogels kunnen verwonderen. Organisator Berna van Baarsen doet verslag.

Verwondering

Om 7 uur begint de verwondering: bijna 20 deelnemers trotseren de wind om aan de VroegeVogelWeideHekslootFietstocht mee te kunnen doen. Vanaf het moment dat de fietsers terugkeren naar het fort zien we elk uur het aantal bezoekers toenemen. Met een voorzichtig aantal van 48 om 10 uur, naar 114 om 11 uur, naar 221 om 12 uur. Daarna blijven ondanks de koude wind de hele dag gestaag mensen komen. 
Om half vijf hebben circa 650 bezoekers waarvan 170 kinderen – een verdubbeling van het jaar daarvoor – ons vogelevenement bezocht en hebben aan één of meerdere activiteiten meegedaan. 

Activiteiten rond het fort

Het is bij de promotie annex kinderkraam flink aanpoten om iedereen te woord te kunnen staan en kinderen en ouders uit te leggen wat er allemaal te doen is. 

De stempelkaart en later het vogeldiploma, vinden gretig aftrek. Kinderen proberen al speurend de vogels te vinden die afgebeeld staan op hun vogelspeurkaart. Dat ook volwassenen bij vertrek vragen of zij een vogelspeurkaart mee naar huis mogen nemen, doet ons op onze beurt verwonderen. 
De koppen koffie vliegen er doorheen zodat rond 11 uur extra koffie moet worden ingekocht. 

Rond die tijd start het uilenballen pluizen dat tot het einde van de dag zonder pauze doorgaat; dankzij de hulp van al die mee-pluizende kinderen kan worden geconstateerd dat soortenarme landbouw graslanden (Nieuw-Vennep) gedomineerd worden door veldmuizen terwijl moerasgebieden en vochtig grasland (Spijkerboor) een veel gevarieerder beeld in soorten laat zien. 

Bij de nieuwe doorlopende workshop schilderen van vogels maken de eerst schoorvoetende volwassenen al snel baan voor nieuwsgierige kinderen en ouders. 

Het tijdschema van ‘Piet vertelt’ verandert van 1 keer in de anderhalf uur naar 1 keer in het uur om meer bezoekers mee te kunnen laten luisteren.

(Kinder)excursies vertrekken met regelmaat. Het normaliter niet toegankelijke Munitiebos blijft het meest gewild. 

Big sit

Ondertussen gaat bij de Big Sit vanaf 8 uur het vogels spotten onverminderd door. Aan het eind van de dag staat de teller op 73 soorten met vanzelfsprekend de Kluut als absolute topper. 

In het fort

De lezingen die de presentatoren onder het motto ‘vogels in de kijker’ hebben voorbereid, trekken juist die bezoekers die meer willen weten over het ‘hoe’ van nog beter fotograferen en het ‘wat’, ‘welke’ en ‘waarom’ bij de aankoop van een telescoop of kijker. 

Speciaal voor deze dag is een vogelfotowedstrijd uitgeschreven met een aantal mooie prijzen. De bijna 90 foto’s van 39 inzenders, zijn vaak van hoge kwaliteit. De jury reikt om 15:00 uur de prijzen uit. De twee 1ste prijzen zijn beschikbaar gesteld door Ganymedes Amstelveen. Helaas zijn de drie volwassen winnaars niet aanwezig, waardoor we de prijzen niet ter plekke uit kunnen delen. Gelukkig zijn de twee jeugdige inzenders wel aanwezig en kan de jury elk van hun als aanmoedigingsprijs een verrekijker overhandigen. 

Tussen de lezingen door lopen grote groepen bezoekers met fortmaster Ziegel langs de wandschilderingen die het fort rijk is. 

Aan de andere kant in het fort zijn bij de tentoonstelling doorlopend mensen te zien die op hun gemak de posters over de postduiven of de vogelweetjes lezen of stil staan bij de geluiden van de (opgezette) dag- en nachtvogels. 

Foto Lida Zaremba

Eén meisje staat buiten met haar ouders en durft niet nog een keer naar binnen: het donkere fort en de geluiden zijn te spannend; mijn aanbod om met een grote sterke lamp nog een keer te gaan kijken slaat zij af; net als in de natuur zijn sommige dingen voor sommige mensen te eng om gewaardeerd te kunnen worden. 

Blij 

Rond half vijf kijken we elkaar aan en om ons heen en een kwartier later besluiten we een start te maken met opruimen. Iedereen pakt aan. Een prettige wervelwind van armen en benen zorgt er voor dat een uur later alles wat buiten staat binnen op de karren is geladen en dat ons afsluitingsdrankje klaar staat. We proosten op onszelf want we hebben een flinke klus geklaard en heel veel bezoekers zijn met een blij verwonderd gezicht huiswaarts gekeerd. 

Dank 

Een dag als deze kan niet tot stand komen zonder de hulp van velen. Ruim 40 vrijwilligers/gidsen en kraamhouders hebben aan deze 4de Kennemer Vogeldag invulling gegeven. 
De dag is wederom gefinancierd door Fonds van Zanten alsmede vier samenwerkende natuurorganisaties (IVN-Zuid-Kennemerland, Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland, Vereniging Behoud de Hekslootpolder en Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters. Van Landschap Noord-Holland hebben wij materiaal kunnen lenen. 
Paul van Marissing heeft de posters voor onze PR campagne gemaakt. 
Boer Bert heeft ons toegang verleent tot zijn weilanden. En zonder de medewerking van Jelle en Kirsten, de overburen van het fort die de stroom leveren, zou deze dag überhaupt ondenkbaar zijn. Berna van Baarsen