Meerjarenbeleidsvisie

Het bestuur van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft de afgelopen maanden nagedacht over de toekomst. Daaruit is bijgaande visie voortgekomen die nu in concept klaar is. Op de Algemene Ledenvergadering wordt dit uitvoerig besproken met de leden.

25022017 Meerjarenplan 2017-2019

Paartje Krakeenden Hans Schouten