Vervolg Vogelcursus 2020/2021 is gestart

De Vervolg Vogelcursus is in het najaar van 2020 weer begonnen. De Vervolg Vogelcursus sluit goed aan op de Basiscursus en laat de cursisten kennis maken met vogelonderzoek. De cursisten worden actief betrokken en voeren zelf een veldopdracht uit. De avonden zijn gevuld met uitleg over het veldwerk en bespreken van soorten. Niet de 80 algemeenste vogels van Nederland, we gaan ervan uit dat de deelnemers die redelijk kennen. Nu de wat minder algemene soorten. Door samen te oefenen met vogeltellingen, zoals een broedvogeltelling, een slaapplaatstelling en een trektelling, hopen we dat de cursisten het leuk gaan vinden om mee te doen aan de projecten van de Vogelwerkgroep en Sovon. De cursusleiders zijn: Steve Geelhoed, Eef van Huijssteeden, Berry van der Hoorn, Paul Saager en Johan Stuart.

Vanwege nieuwe zaal ook nieuwe data

De cursus houden we corona-proef in een grote zaal. De avonden zijn: dinsdagavonden: 6 oktober, 10 november, 15 december, 12 januari, 9 maart en 13 april. De veldwerkdagen/excursies zijn op deze ochtenden: zaterdag 10 oktober, zaterdag 14 november, zaterdag 19 december, zondagmiddag 17 januari 2021, zaterdag 27 maart en zaterdag 17 april. De laatste dag sluiten we af met een excursie in de Kennemerduinen en met presentaties van de eigen veldopdracht in het Bezoekerscentrum.

Plaats

De avonden worden gehouden in de Hart van Haarlem (zaal 02), Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Parkeren kan in parkeergarage op het Houtplein. De excursies zijn in de natuurgebieden rondom Haarlem.