Verslag zeer geslaagde ledenavond op 27 maart 2019

‘Nihil sine voce praeda‘. De spreuk zou als thema hebben kunnen dienen voor de inmiddels tweede Ledenavond gehouden op woensdag 27 maart 2019. In goed Nederlands ‘Zonder geluid geen buit’. Deze spreuk heb ik recent aan een mailbericht gehecht en verzonden naar de ringers van VRS in de AW-duinen. Zij zijn afhankelijk van geluid, vogelgeluid wel te verstaan. Zonder de geluiden uit de luidsprekers (be)landt er geen vogel in de voorzichtige handen van de ringers. Dan blijven de mistnetten leeg en ook ‘op slag’ resteert een leeg grasveld. Ook Lars Buckx, de laatste spreker van een behoorlijke rij coördinatoren/sprekers zal dit moeten beamen. Zijn presentatie ging over die mistnetten en de problemen van vogels die, op slag’ niet doen wat de ringers willen. Mooi verhaal en mooie beelden. Voor hem was het Wim de Groot die de stampvolle zaal toesprak en met veel bewondering vertelde over de nachtzwaluw en zijn geweldige camouflage. Ook dit jaar gaat hij weer naar ze opzoek, maar hij wil niet alleen op pad….       

Weidevogels, huismus en gierzwaluwen

Hans-Peter Breeuwsma nam ons als coördinator mee in de werkzaamheden van de Werkgroep weidevogels. Spaarnwoude is hun werkterrein en goede contacten onderhouden met de plaatselijke agrariërs een van hun hoofdactiviteiten.
Carola van den Tempel, werkzaam bij Natuurlijke Zaken (van Landschap Noord-Holland), wachtte in alle rust op de gang haar beurt af, maar eenmaal voor de groep ontstak ze luid haar glasheldere verhaal over de stadsvogels in het algemeen en over de gierzwaluw en mussen in het bijzonder. Haar ogen priemde de zaal in en de vragenstellers kregen luide en glasheldere antwoorden.

Gedrevenheid en indringende stilte

Een andere onderzoekster, Camilla Dreef, nam ons mee naar de lepelaarkolonie in de Buitenliede. Haar passie voor deze vogels, werd door haar eveneens duidelijke stem niet alleen hoorbaar, ook haar hand en armgebaren versterkte haar betoog. Ook de vertedering voor jonge lepelaars kon ze tijdens een kort filmpje dat ze met ons deelde niet onderdrukken. Heerlijk zoveel gedrevenheid!. Ook zij won de zaal voor zich.
Het strikken van Peter Davids moet voor het bestuur niet moeilijk zijn geweest. De altijd enthousiaste Davids had twee onderwerpen die hij met de zaal wilde delen. Hij wond er geen doekjes om. Zowel voor zijn IJsvogelwerkgroep als voor de Hekslootpolder was hij op zoek naar vrijwilligers. Zijn buit bevond zich onder dit gehoor. Met een korte maar indringende stilte besloot hij zijn wervingsactie.  

Onderzoek voedsel grutto’s

Aan het einde van deze drukbezochte avond was het Nico Jonker die afsluitend het woord kreeg van voorzitter Martijn Korthorst. Het Landje van Gruijters moest grondig worden onderzocht op het aanwezig voedsel voor de Grutto’s en ook hier waren vrijwilligers voor nodig. Vrijwilligers die wel een paar zaterdagen wilden vertoeven rond het prachtige Spaarndamse natuurgebied. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden.
Zeven sprekers was de buit van de avond. Zeven sprekers waren in de netten van het bestuur terecht gekomen. Op hun beurt keken zij tijdens hun vlammende betogen spiedend de zaal in. Hun geluid was helder, even als hun doel. De buit, ruim zestig personen sterk, zat vlak voor hen, zat in de zaal. Nu alleen nog vangen. Aan het geluid van de sprekers zal het niet liggen. ‘Zonder geluid geen buit’ Ton Lansdaal

Nabrander bestuur

Hieronder een overzicht van de contactgegevens van de verschillende sprekers, zoek contact met hen op als je wilt deelnemen.
IJsvogelwerkgroep en tellingen Hekslootpolder: Peter Davids (pbbkdavids@gmail.com
Nachtzwaluwtelling: Wim de Groot (wdegroot1@gmail.com)
Stadsvogeltelling gemeente Haarlem: Carola van den Tempel (c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl) Zie ook.
Weidevogeltelling Spaarnwoude: Hans-Peter Breeuwsma (hpbreeuwsma@icloud.com)
Vogelringstation Van Lennep: Lasr Buckx (lars.buckx@planet.nl)
Grutto-onderzoek Landje van Gruijters: Nico Jonker (jonker.nico@gmail.com)Zie ook.