Verslag samen vogelen 7 december 2014

De laatste “Samen vogelen” van 2014. Om het einde van het jaar wat kracht bij te zetten was het niet alleen koud, maar door de gure wind was de temperatuurbeleving nog eens 15 graden naar beneden bijgesteld. De opkomst (ca. 12 deelnemers) was gezien het weer meer dan goed te noemen. Blijkbaar hadden meer deelnemers even de behoefte de pepernootkruimels uit de haren te laten waaien. Aanvankelijk was er in de Houtrakpolder, op een paar Graspiepers na, geen vogel te bekennen. Heel ver weg was alleen een grote groep Kieviten te zien, die blijkbaar door een roofvogel opgeschrikt weren. Wij hoopten op een spektakel met een Slechtvalk. Uiteindelijk bleken het twee Sperwers te zijn die de Kieviten zo deden opschrikken. Door de grote kennis van het gebied en de wijze waarop hier natuurbeheer wordt ontwikkeld wist Johan de aandacht van de deelnemers er goed bij te houden. Naar mate de ochtend vorderde werden toch steeds meer soorten vogels (soms in grote hoeveelheden) waargenomen.

Naast de in dit gebied te verwachten watervogels als de Wilde Eend, Kuifeend, Smient, Slobeend en Bergeend werden hier toch ook een paar minder voor de hand liggende soorten waargenomen als de Wintertaling, Bonte Strandloper, Watersnip, Goudplevier, Witgatje en Bokje.

Bij de Inlaagpolder zagen we grote hoeveelheden Kolganzen, Grauwe Ganzen, een tiental Kleine Zwanen en een paar Brandganzen. Opvallend is het grote aantal Buizerds in dit gebied. Voortdurend zie er wel een of meer tegen de bosrand aan jagen.

Op de terugweg naar de auto’s (eindelijk die gure wind eens in de rug) werden we nog blij verrast door een Roodborsttapuit. Al met al een mooie afsluiting van een uitstekend jaar samen vogelen. Ik kijk al weer uit naar de eerste keer samen vogelen in 2015.
Nico de Bont
foto 2