Verslag Ringstation Van Lennep is klaar

Het jaarverslag over 2012 van Vogelringstation Van Lennep in de Kennemerduinen is klaar. Lees over de opmerkelijke vangst van Wulpen, Steenlopers en Bonte strandlopers. Fred Cottaar schrijft een interessant artikel over opmerkelijke terugvangsten van Sperwergrasmussen. In het overzicht van alle terugmeldingen en controles veel vogels uit Noorwegen, Zweden of Portugal. Het verslag staat hier.