Ganzen- en zwanentelling

Grauwe gans 2, Henry Buter

Grauwe ganzen met jongen. Foto Henry Buter

In de maanden september t/m maart worden de ganzen en zwanen in onze regio geteld. De telling wordt gecoördineerd door Michel Klemann van SOVON, telefoon 024-7410410.

Verslaglegging: in Fitis en door Sovon.