Ganzen- en zwanentelling

Grauwe gans 2, Henry Buter

Grauwe ganzen met jongen. Foto Henry Buter

In de maanden september t/m maart worden de ganzen en zwanen in onze regio geteld. Per gebied zijn er vaste tellers.

Verslaglegging: in Fitis en coördinatie door Sovon.