Veel gedaan tijdens werkdag Landje van Gruijters

Een goede mengeling van omwonenden en betrokken leden van de Vogelwerkgroep was op 5 augustus aan het werk op het Landje van Gruijters. Door de hoge opkomst was al het werk binnen 2,5 uur gedaan. Belangrijkste taak was het weghalen van een oud raster langs de Redoute. Hier zullen op termijn weer schapen lopen zodat het uitzicht op het Landje goed blijft. Ook werd er gehooid langs het fietspad waardoor de grond daar schraler wordt. Ook was er nog aandacht voor het plaatsen van een elektriciteitskast en een half gesloopte caravan op de parkeerplaats. Allemaal hartelijk bedankt, ook namens het bestuur van de nieuwe Stichting Duurzaam Natuurbeheer Landje van Gruijters. Tijdens het werk konden we genieten van twee Lepelaars, Witgatjes, Oeverlopers en een Bosruiter…..